پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران

poster-5cnwrm[1]

در پي برگزاري موفق چهار كنفرانس دوسالانه مديريت منابع آب ايران با همكاري دانشگاه ها، انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران، وزارت نيرو و شركت هاي تابعه، دانشكده مهندسي آب و محيط زيست پرديس دانشكده هاي فني و مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران را در بهمن ماه 1392، برگزار مي نمايد. آخرين دستاوردهاي علمي، پژوهشي و كاربردي مهندسي و مديريت منابع آب ايران، در قالب مقالات علمي، كارگاههاي آموزشي، سخنراني هاي كليدي و نشست هاي هم انديشي توسط متخصصين، محققين، مجريان و كارشناسان مربوطه در اين كنفرانس ارائه خواهد شد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي http://www.5ncwrm.ir مراجعه نماييد.

آخرين مهلت ارسال مقالات: 30مهرماه 1392

زمان اعلام مقالات پذيرفته شده: 30آذرماه 1392

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.