نشست علمی “روزنامه نگاری علمی”

کتابخانه حسینه ارشاد برگزار می کند:

پنجاه چهارمین نشست علمی “روزنامه نگاری علمی”

دبیر جلسه: دکتر مهدی زارع

سخنرانان:

دکتر حسن نمک دوست تهرانی

محمد جباری

زمان : پنج شنبه 18 آذر ساعت 10 تا 12

مکان: خیابان شریعتی، حسینه ارشاد، کتابخانه حسینه ارشاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.