روز جهانی دختران و فناوری اطلاعات و ارتباطات

Girls in ICT

تاریخ برگزاری:سه شنبه 8 اردیبهشت 94

جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت  www.shariaty.ac.irمراجعه نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.