آرشیو دسته: اخبار

برگزاری مراسم نکوداشت صدمین شماره مجله رشد آموزش فیزیک

سید جعفر مهرداد واصغر لطفی واسفندیار معتمدی ودکترحجت الحق حسینی ودکتر منیژه رهبر از سخنرانان بخش تخصصی بودند .از زنده یاد اصغر نوروزیان در این مراسم به نکویی یاد شد…