آرشیو دسته: اخبار

چهاردهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و چهارمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

محور های اصلی چهاردهمین  کنفرانس آموزش فیزیک و چهارمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه -تجربه های آموزشی، راهبردها و شیوه های تدریس – پژوهش در آموزش فیزیک -آموزش حرفه ای معلمان…