آرشیو دسته: اخبار

فراخوان مقاله; سومین کنفرانس آموزش مهندسی

سومین کنفرانس آموزش مهندسی (آموزش مهندسی بر پایه توسعه پایدار)  با پیشرفت علم و فناوری و جهانی شدن آموزش مهندسی،‌ ضرورت بازنگری مستمر اهداف، ساختارها و تدوین روش‌های نوین نظام…