آرشیو دسته: اخبار

” آشنایی با اخلاق آموزش و پژوهش برای معلمان”

سخنران عنوان ساعت آقای دکتر امیرحسین خداپرست   فضیلت فکری در عمل: گزارشی از تجربۀ آموزش فضیلت محور ۱۶:۴۵-۱۶:۰۰ پرسش و پاسخ ۱۷:۰۰-۱۶:۴۵ آقای دکتر حسین شیخ‌رضائی جایگاه اخلاق در…

هفته ترویج علم “روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه” ۲۳ تا ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶

  سـه‌شنبـه ۲۳ آبـان همـایش ملـی تـاب‌آوری محیـط زیستـی شهـرهـای ایـران   چهارشنبـه۲۴ آبـان بـزرگداشت روز جهـانی علـم در خدمت صلـح و تـوسعه آشنایی با اخلاق آموزش و پژوهش برای…