آرشیو دسته: اخبار

کارگاه شماره (۲) علم و واژگان علمی

از مجموعـه کـارگـاه‌هـای آمـوزش علـوم مـدرس: دکتـر منصـور وصـالی زمان: ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶(ساعت ۱۵ تا ۱۷) مکان: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مخـاطبین کـارگاه‌: معلـمان دوره ابتـدایی، دبیـران متـوسـطـه و…