آرشیو دسته: اخبار

بیانیۀ هیأت مدیرۀ انجمن ترویج علم ایران به مناسبت هفدهمین دورۀ جایزۀ ترویج علم

برگزاری سالانۀ هفتۀ ترویج علم در ایران که اکنون به پنجمین دورۀ خود رسیده و هم زمان است با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه که از سوی…