آرشیو دسته: اخبار

انجمن ترویج علم ایران: گذشته، حال و آینده 29 دی ماه 1395 ساعت 16 الی 19

ساعت سخنران موضوع 16:10- 16:00 تلاوت قرآن و سرود   16:10-16:25 آقای دکتر مهدی بهزاد اهداف تأسیس انجمن ترویج علم ایران 16:25-16:40 آقای شهرداد میرزایی جایزه ترویج علم و انجمن…