آرشیو دسته: اخبار

طبیعت‌گـردی در تهـران

بـازدید علـمی با هـدف “ بـررسی وضعیـت زمیـن شنـاختی،مخـاطرات و زیـست محیـطی منطقـه شمـال شـرقی تهـران 1.گردنه قوچک 2.لشکرک 3.لواسان 4.برگ جهان 5.سدلتیان 6.جاجرود راهنمای علمی: آقای دکتر مهدی زارع…

سوء استفاده جدید آقای هزاره از عنوان انجمن ترویج علم ایران

طی تماس امروز وکیل فدراسیون کوهنوردی با انجمن ترویج علم اعلام شد. اخیراً در دماوند تابلوهایی با عنوان انجمن ترویج علم نصب شده است. بدین وسیله اعلام می‌شود انجمن ترویج…

هجدهمین دوره جایزه ترویج علم ایران

انجمن ترویج علم ایران برگزار می کند: هجدهمین دوره جایزه ترویج علم ایران آبان ماه1396 آخرین مهلت ارسال مدارک: 15مهر ماه 1396 ایمیل:tarvijeelm@yahoo.com نشانی دبیرخانه: تهران- خیابان کریم خان زند…