آرشیو دسته: اطلاعیه‌ها

لیست برندگان اولین دوره جایزه زنان در علم

ردیف نام نام خانوادگی نام دانشگاه (اخذ آخرین مدرک تحصیلی) مقطع تحصیلی/ رشته تحصیلی (آخرین مدرک تحصیلی) مرتبه علمی گروه علوم پایه – پزشکی ۱ اعظم ایرجی‌زاد دانشگاه ساسکس دکترا…