آرشیو دسته: اطلاعیه‌ها

تندیس جایزه ترویج علم

فراخوان سیزدهمین جایزه ترویج علم ایران سال ۱۳۹۱

انجمن ترویج علم ایران از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) دعوت می کند که خود یا دیگر نامزدهای موردنظر خویش را از میان آموزشگران، سیاستگذاران، طراحان، برنامهریزان،…

پرویز شهریاری

بیانیه انجمن ترویج علم ایران در بزرگداشت استاد پرویز شهریاری

استاد شهریاری بیش از همه آموزگاری توانا و تمام عیار بود و به خوبی می توانست شوق آموختن را در نوجوانان و جوانان ایران زمین چنان برانگیزد که بسیاری از…

تندیس جایزه ترویج علم

نشست علمی انجمن ترویج علم ایران

“ترویج علم: بررسی چند رویکرد” جناب آقای دکتر حسین شیخ رضایی “نسل جدید استانداردهای آموزش علوم” جناب آقای دکتر منصور وصالی زمان: یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰…

لوگو

آگهی برنامه روز جهانی علم ۱۷ آبان ماه ۹۰

در این برنامه تعدادی از نهادهایی¬که در عمومی سازی علم نقش دارند وهمچنین، تعدادی از دست‌اندرکاران تلویزیون درباره نقش تلویزیون درهمگانی کردن علم بحث خواهند کرد. بدین وسیله از تمامی…