آرشیو دسته: اطلاعیه‌ها

جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی واسلامی

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به منظور ارتقای جایگاه علوم انسانی و اسلامی و ترغیب وتشویق پژوهشگران این حوزه به انجام تحقیقات بنیادی وکاربردی اصیل منطبق با ملاک های علمی…

فرا خوان مقاله نشریه ترویج علم ایران

انجمن ترویج علم ایران موفق به دریافت اخذ مجوز انتشار اولین نشریه علمی – ترویجی به نام فصلنامه “ترویج علم “از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری شده…