آرشیو دسته: اطلاعیه‌ها

لوگو

آگهي برنامه روز جهاني علم 17 آبان ماه 90

در اين برنامه تعدادي از نهادهايي¬كه در عمومي سازي علم نقش دارند وهمچنين، تعدادي از دست‌اندركاران تلويزيون درباره نقش تلويزيون درهمگاني كردن علم بحث خواهند کرد. بدين وسيله از تمامي…