آرشیو دسته: اطلاعیه‌ها

نشست علمی انجمن ترویج علم ایران در هفته جهانی علم در خدمت صلح و توسعه- دوشنبه 22 آبان 91

 نشست علمی انجمن ترویج علم ایران  در هفته جهانی علم در خدمت صلح و توسعه مراکز علمی و ترویج علم Science Centers and Popularization of Science با تأکید بر موزه…