آرشیو دسته: اطلاعیه‌ها

هفته ترویج علم “روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه” 23 تا 25 آبان ماه 1396

  سـه‌شنبـه 23 آبـان همـایش ملـی تـاب‌آوری محیـط زیستـی شهـرهـای ایـران   چهارشنبـه24 آبـان بـزرگداشت روز جهـانی علـم در خدمت صلـح و تـوسعه آشنایی با اخلاق آموزش و پژوهش برای…