آرشیو دسته: اطلاعیه‌ها

نقد و بررسی کتاب نگاه انتقادی به دانشگاه هاروارد

انجمن ترویج علم ایران با هکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می کند: نقد و بررسی کتاب نگاه انتقادی به دانشگاه هاروارد باحضور: دکتر مرتضی مردیها ( مترجم کتاب)…