بایگانی نویسنده: مدیر سایت

فراخوان شانزدهمین دوره جایزه ترویج علم ایران

فراخوان شانزدهمین دوره «جایزه ترویج علم ایران»، سال 1394 «جايزة ترويج علم ايران» چيست؟ انجمن ترویج علم ايران، انجمنی علمی است که تحت پوشش کمیسیون انجمن‌های علمی كشور فعالیت می­…