بایگانی نویسنده: مدیر سایت

گزارش سخنرانی آقای ریچارد استون با موضوع “علم در علم”

علم در علم سخنران: ریچارد استون چهارشنبه 1394/5/7 مرکز همایش­ های بین­ المللی کتابخانه ملی   ريچارد استون مدیر بخش بین­ الملل و و­یراستار مجله ساینس به منظور برگزاری کارگاه…