بایگانی نویسنده: مدیر سایت

دهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری

علاقمندان مي‌توانند تا تاریخ 94/7/20 مقالات خود را به صورت چکیده مبسوط درسه صفحه با فرمت اعلام شده  و از طریق وبگاه کنفرانس www.nqpc.ir به دبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند. جزئيات فرمت و…