بایگانی نویسنده: مدیر سایت

تمدید مهلت ارسال آثار مسابقه نقاشی با موضوع اختراع عجیب من

دانش آموزان همه مقاطع تحصیلی می توانند اصل نقاشی  خود را  به همراه مشخصات فردی، سن و شماره تماس به آدرس زیر پست یا به صورت حضوری تحویل دهند. محدودیتی درباره تکنیک،…

فراخوان سومین همایش ملی “پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران”

انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری برخی انجمن های علمی و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی کشور، به منظور تقویت دانش و گسترش ادبیات علمی حوزه علوم اجتماعی و ارتقاء کمی…