بایگانی نویسنده: مدیر سایت

دکتر سودابه داوران، استاد دانشگاه و برنده جایزه یونسکو

مدال یونسکوبرای ” مشارکت موثر در ترویج علوم و فنون نانو ” در شاخه پزشکی به دانشمند ایرانی خانم دکتر سودابه داوران، استاد دانشگاه تبریز، اعطا شد. http://www.khorasannews.com/printonlineNews.aspx?id=1548285