بایگانی نویسنده: مدیر سایت

هم اندیشی زن، علم و زندگی (۲) و نمایش فیلم مستند “همه درختان من”

کارگروه زن وعلم، انجمن ترویج علم ایران با همکاری گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به مناسبت “هفته محیط زیست “در روز سه شنبه  ۵ خرداد ۱۳۹۴  نمایش  و…