بایگانی نویسنده: مدیر سایت

” آشنایی با اخلاق آموزش و پژوهش برای معلمان”

سخنران عنوان ساعت آقای دکتر امیرحسین خداپرست   فضیلت فکری در عمل: گزارشی از تجربۀ آموزش فضیلت محور 16:45-16:00 پرسش و پاسخ 17:00-16:45 آقای دکتر حسین شیخ‌رضائی جایگاه اخلاق در…

هفته ترویج علم “روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه” 23 تا 25 آبان ماه 1396

  سـه‌شنبـه 23 آبـان همـایش ملـی تـاب‌آوری محیـط زیستـی شهـرهـای ایـران   چهارشنبـه24 آبـان بـزرگداشت روز جهـانی علـم در خدمت صلـح و تـوسعه آشنایی با اخلاق آموزش و پژوهش برای…