بایگانی نویسنده: مدیر سایت

کارگاه پایان دادن به سوء تغذیه کودکان و نوجوانان

انجمن ترویج علم ایران برگزار می کند: کارگاه پایان دادن به سوء تغذیه کودکان و نوجوانان زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۹۷ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ محل برگزاری: نگارستان…