بایگانی نویسنده: مدیر سایت

برگزیدگان جشنواره دانش آموزی “فردا ممکن است در شهر من زلزله بیاید”

زمان : پنج شنبه ۳۰  فروردین ماه ۱۳۹۷ مکان: باغ کتاب تهران برگزیدگان ویژه ردیف نام و نام خانوادگی پایه تحصیلی استان شهر اسم مدرسه منطقه ۱ قربان آهویی، آرزو…

فراخوان دومین جشنوارۀ «ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی»

گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری برخی سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی دومین جشنوارۀ «ترویج علم در پایان‌نامه‌های دانشجویی» را برگزار می کند. این جشنواره…

چگونه در مدرسه از اخلاق سخن بگوییم؟

از مجموعـه کـارگـاه‌هـای آمـوزش علـوم مدرس: دکتر حسین شیخ رضایی آیـا نسـل جدیـد در مقـایسه بـا نسـل پیـش بـی‌اخـلاق‌تـر شـده است؟ انتظـار مـا از دانـش‌آمـوز اخـلاقی چیـست؟ دربـاره چه بی‌اخـلاقی‌هـایی…