بایگانی نویسنده: مدیر سایت

هم اندیشی ” زن، علم و زندگی ” و نمایش فیلم مستند “بانوی گل سرخ”

انجمن ترویج علم ایران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سومین هم اندیشی ” زن، علم و زندگی” و نمایش فیلم مستند “بانوی گل سرخ” همراه بابرنامه خوش‌گویی را…

نخستین سمینار علم،کارآفرینی و اشتغال همزمان با روز جهانی در خدمت صلح و توسعه ۱۹ آبان در شهر اراک‎

​ ​سمینار علم، کارآفرینی و اشتغال هم زمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه ۱۹ آبان(۱۰نوامبر) به همت کانون کارآفرینی کشور، شبکه علمی و کارآفرینی سازمان­های غیر…