بایگانی نویسنده: مدیر سایت

چگونه در مدرسه از اخلاق سخن بگوییم؟

از مجموعـه کـارگـاه‌هـای آمـوزش علـوم مدرس: دکتر حسین شیخ رضایی آیـا نسـل جدیـد در مقـایسه بـا نسـل پیـش بـی‌اخـلاق‌تـر شـده است؟ انتظـار مـا از دانـش‌آمـوز اخـلاقی چیـست؟ دربـاره چه بی‌اخـلاقی‌هـایی…

انتشارات فاطمی ناشر برگزیده پانزدهمین جشنواره کتاب های آموزشی رشد شد

آیین اختتامیۀ پانزدهمین جشنواره کتاب رشد روز دوشنبه، ۱۱دی ۱۳۹۶در مدرسه‌ دارالفنون تهران واقع در میدان امام خمینی با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیرکل…