بایگانی نویسنده: مدیر سایت

مراسـم اختتامیه جشنـواره علـم برای همه

فرهیخته گرامی به استحضـار می‌رسانـد انجمن تـرویج علـم ایـران با همکاری مرکز علم گنبد مینا و تعـدادی از سازمان‌هـا و نهادهـای علمی و فرهنگی، “ویـژه برنامه جشنـواره علـم برای همه”…

کارگاه “تکنیک های شناخت و جذب مخاطب برای رسانه با رویکرد رسانه های دیجیتال”

فرهیخته گرامی کارگروه رسانه و ترویح علم انجمن ترویج علم با همکاری گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و خبرگزاری علم و فرهنگ کارگاه  “تکنیک های شناخت و جذب مخاطب…