بایگانی نویسنده: مدیر سایت

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه ۲۰۱۶

موضوع امسال بزرگداشت مراکز و موزه‌های علمی است بزرگداشت مراکز و موزه‌های علمی همه افراد به خصوص آسیب‌پذیرترین اقشار می‌توانند از دانش، علم، فناوری و نوآوری به عنوان اهرمی به…

کارگاه ترویج علم و فناوری: نقش پژوهشگران دانشگاهی

۲۹ مهرماه ۱۳۹۵ –  «دانشگاه فردوسی مشهد»    مفهوم عمومی­ سازی علم                ( آقای دکتر رضا منصوری ، دکتر حسین شیخ رضایی) روش‌های متداول عمومی‌سازی علم در جهان و…

فراخوان همایش عمومی سازی علم در عصر فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی

موضوع محوری، این همایش  عمومی ­سازی علم در عصر فناوری ­های جدید اطلاعاتی و ارتباطی است. این همایش در ۵ محور اصلی زیر به صورت نشست­ های تخصصی برگزار خواهد…