بایگانی نویسنده: مدیر سایت

دعوت به همکاری در کارگروه‌های انجمن ترویج علم ایران

  فراخوان دعوت به همکاری در کارگروه‌های انجمن ترویج علم ایران انجمن ترویج علم ایران از اعضای انجمن و علاقه¬مندان به مباحث تروبج علم دعوت به همکاری در کارگروه¬های انجمن…

نشست علمی تغییرات اقلیم

تغییـر اقلیـم در ایـران خانم دکتر مهری اکبری ( استادیار اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی)   چهـارچوب سـازمـان ملـل متـحد بـرای تغییـر اقلیـم UNFC آقای دکتر مهدی زارع ( استاد پژوهشگاه…

رمز و رازهای موفقیت و ناکامی ترویج علم و رسانه

رمز و رازهای موفقیت و ناکامی ترویج علم و رسانه با حضور دکتر اسماعیل میرفخرانی زمان: یکشنبه ۱۲ اردیبهشت۹۵ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ مکان: کوی نصر (گیشا)- خیابان علیائی –…