بایگانی نویسنده: مدیر سایت

کارگاه بین‌المللی سیاست گذاری ترویج علم و فناوری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، اولین روز کارگاه بین‌المللی ترویج علم و فناوری صبح روز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه با حضور بیش از ۱۶ کشور عضو…

بیستمین دوره جایزه ترویج علم

انجمن ترویج علم ایران برگزار می کند: بیستمین دوره جایزه ترویج علم آبان ماه ۱۳۹۸ چه کسـانی می‌تـوانند نـامـزد دریـافت جـایزه تـرویج علـم شونـد؟ همه کسانی که در عرصه‌های زیر…

دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی

مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری انجمن ترویج علم ایران “دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی”  را با هدف تشویق دانشگاهیان به ارتباط با جامعه  برگزار می…