بایگانی نویسنده: مدیر سایت

بیانیه شورای سیاستگذاری علمی اولین دوره جایزه زنان در علم

اکنون که نخستین دورۀ جایزۀ «زنان در علم» به ابتکار دفتر مشاور وزیر در امور زنانِ وزارت علوم و همکاری دیگر نهادها و مؤسسات علمی و فرهنگی کار خود را…