برنامه چهارشنبه 8 آبان «روز تاريخ علم و راهبردهایی برای آموزش علم »

زمان

سخنران

عنوان (موضوع)

14:30تا 14:45

 

افتتاحيه، تلاوت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران 

14:45تا15:15

 آقای دكتر حسين شيخ‌رضائي

تاریخ علم و آموزش علم

15:15تا 16:00

 آقای دكتر اميرمحمد گميني

تاریخ فیزیک و آموزش فیزیک

16:00تا 16:15

 

پذیرایی

16:10تا17:00

 آقای دكتر حسن ميانداري

تاریخ زیست‌شناسی و آموزش زیست‌شناسی

17:00 تا 17:45

آقاي احسان اميني

تاریخ ریاضی و آموزش ریاضی

17:45تا18:30

 

پرسش و پاسخ و بحث گروهي دربارة تجارب تدريس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.