یک روز با کیهان شناسان

یک روز با کیهان شناسان

8 آبان ماه 1392 ساعت 6 الی 19:30

اتوبان ارتش، روبروی اراج

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

برنامه ها:

 رنگین کمان کیهانی                 دکتر هادی رحمانی

آغاز و پایان ستارگان                 دکتر عاطفه جوادی

رصدخانه ملی ایران                   دکتر حبیب خسرو شاهی

جهان سیاهچاله ها                  دکتر جواد تقی زاده

رصد آسمان شب                      آرش دانش

 

با توجه به الزامی بودن ثبت نام؛لطفا مشخصات خود را به ادرس astro@imo.ir ارسال نمایید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.