هفتمین همایش موزه های علوم و فناوری ایران “میراث علم و جامعه”

زمان 12 الی 14 دی ماه 1396

مهلت ارسال چکیده مقاله: پایان تیرماه 1396

ارسال مقاله: پایان مهر ماه 1396

برای ثبت نام، ارسال مقاله و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی

www.inmost.ir

مراجعه فرمایید و یا با شماره 88914934 تماس حاصل فرمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.