نشست علمی تغيير اقليم و چالش هاي امروز ايران

روز چهارشنبه 13 بهمن ماه

 ساعت 13:30 تا15:30

ساعت

سخنران

عنوان

 

13:50-13:30

خانم دکتر مهری اکبری

استادیار دانشگاه خوارزمی

 

گرمایش جهانی و بحران انرژی در ایران

 

14:10-13:50

آقای دکتر مصطفی مهر­آیین

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

تحلیل علمی بحران هوای تهران از منظر اجتماعی

 

14:30-14:10

خانم دکتر ساناز سهرابی‌زاده

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

توانمندسازی زنان و مساله تغییر اقلیم

 

14:30-14:50

آقای دکتر مهدی زارع

استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله ­شناسی و مهندسی زلزله

 

تغییر اقلیم در ایران، چالش‌ها و شرایط نوین روابط بین‌المللی

 

14:50-15:10

دکتر علی اردلان

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تغییر اقلیم و نظام سلامت

 

15:10-15:30

 

پرسش و پاسخ

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.