مدرسه تابستانی آموزش علوم برای معلمان و مروجان علم

اطلاعیه
انجمن ترویج علم ایران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مجله نجوم برگزار می­­کند:
مدرسه تابستانی آموزش علوم برای معلمان و مروجان علم

مدرسان: آقای دکتر منصور وصالی
آقای دکتر حسین شیخ رضائی

با توجه به ظرفیت محدود کارگاه اولویت با کسانی است که رزومه خود را تا
روز شنبه 6 شهریور ماه به ایمیل زیر ارسال کنند.

به شرکت­ کنندگان گواهینامه شرکت در کارگاه اهدا می ­­شود

متقاضیان شرکت در صورت پذیرش (ارسال و تأیید رزومه) مبلغ 450،000 تومان به شماره حساب 2172049001002

نزد بانک ملی شعبه دانشگاه کد 0087 به نام مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور واریز کنند.

این مبلغ شامل هزینه شرکت، اسکان و پذیرایی است

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به تعداد محدودی از شرکت‌کنندگان برای این دوره بورسیه اهدا خواهد کرد.
شماره تلفن: 88036144 -021 داخلی 206
ایمیل:popscience.nrisp@gmail.com

فرم ثبت نام

پاسخ دادن به مسی لره لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.