تندیس جایزه ترویج علم

فراخوان سیزدهمین جایزه ترویج علم ایران سال 1391

تندیس جایزه ترویج علم

تندیس جایزه ترویج علم

انجمن ترویج علم ایران از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) دعوت می کند که خود یا دیگر نامزدهاي موردنظر خویش را از میان آموزشگران، سیاستگذاران، طراحان، برنامهریزان، سرمایهگذاران و حامیان ترویج علم و نهادهاي فعال به همراه یک طرح مشخص در زمینه ترویج علم به دبیرخانه انجمن معرفی کنند. PDF

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.