فراخوان جایزه نوآور

سازمان فضایی ایران با همکاری موسسه مطالعات پیشرفته سعیدی( دانشگاه کاشان)

رقابت تعیین هدف علمی برای تاسواره ها

تلفن:24590191-021

www.tasvareh.isa.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.