علوم زمین: فضا

 

دانلود نسخه PDF کتاب [حجم: ۲٫۷MB]

***

فهرست مطالب

بر فراز زمین
به معلمان
فعالیت1:    داستان پرواز چگونه است؟
فعالیت2:    تونل باد چیست؟
فعالیت3:    شکل جسم، چه تأثیری در بالا بردن آن دارد؟
فعالیت4:    چگونه می توانید یک هواپیمای بی موتور ساده بسازید؟
فعالیت5:    آیا هواپیمای بی موتور شما بالا می‌رود؟
فعالیت6:    چگونه می‌توانیم با هواپیمای خود دور بزنيم؟
فعالیت7:    چگونه می‌توانیم هواپیمای خود را بالا و پایین ببریم؟
فعالیت8:    درباره‌ی پرواز چه ‌یاد گرفته‌ایم؟
فعالیت9:    چه نوع هواپیمایی را به پرواز در می‌آورید؟
فعالیت10:    چه‌قدر در پرواز مهارت داريد؟
فعالیت 11: آیا می‌توانید یک هواپیمای جدید طراحی کنید؟
فعالیت 12: چگونه هواپیمایی برای منظوری خاص طراحی کنید؟
فعالیت 13: توپ چگونه به حرکت شما کمک می‌کند؟
فعالیت14:    این انرژی از چه نوع است؟
فعالیت 15: از تیله ‌بازی چه ياد می‌گيريم؟
فعالیت16:    چگونه می‌توانیم از اصل کنش- واکنش استفاده کنیم؟
فعالیت 17: چگونه می‌توانید با نی موشک بسازید؟
فعالیت 18: نیروهای دیگر چه اثری بر کارایی موشک می‌گذارند؟
فعالیت 19: چگونه می‌توانیم نیروی رانش را بیشتر کنیم؟
فعالیت 20: گرانش چه اثری بر اجسام می‌گذارد؟
فعالیت 21: لَختی چه اثری بر اجسام می‌گذارد؟
فعالیت22:    چگونه می‌توانید بدون آن که به سکه‌ای دست بزنید، آن را درون لیوان بیندازید؟
فعالیت23:    گرانش و لَختی چه  تأثیری بر سفر فضایی دارند؟
فعالیت 24: فرق گرانش و لَختی چیست؟
فعالیت 25: بی‌وزنی چه احساسی دارد؟

فراتر از زمین
به معلمان
فعالیت 1:    زمین ما چه شکلی است؟
فعالیت 2:    زمین چگونه حرکت می‌کند؟
فعالیت 3:    زمین چگونه گردش می‌کند؟
فعالیت 4:    مسير حركت زمین و اجسام شبیه آن چگونه است؟
فعالیت 5:    ماهواره‌ها چه کمکی به ما می‌کنند؟
فعالیت 6:    ماه چه شباهتی به ماهواره دارد؟
فعالیت 7:    سطح ماه از زمین به چه شکلی دیده می‌شود؟
فعالیت 8:    ماه چگونه نورافشانی می‌کند؟
فعالیت 9:    ماه چگونه به دور زمين گردش می‌كند؟
فعالیت 10: ماه به چه شكل‌هايی ظاهر می‌شود؟
فعالیت 11: چگونه می‌توانيم مدل ماه راهمراه با سايه‌ای متحرك بسازيم؟
فعالیت12:    خسوف و كسوف چيستند؟
فعالیت 13: چگونه می‌توانيد بدون خطر كسوف را مشاهده كنيد؟
فعالیت 14: منظومه‌ی شمسی چيست؟
فعالیت 15: چگونه می‌توان درباره‌ی يك سياره مطالعه كرد؟
فعالیت 16: منظومه‌ی شمسی چه‌قدر بزرگ است؟
فعالیت17:    چگونه می‌توانيم درباره‌ی منظومه‌ی شمسی و فضا اطلاعات بيشتری به‌دست آوريم؟
فعالیت 18: چگونه می‌توانيد يك منظومه‌ی شمسی با نسبت واقعی فاصله‌ها در مدرسه‌ی خود بسازيد؟
اطلاعاتی برای معلم    
منابع پیشنهادی