زلزله و آمادگی همگانی

چگونه ریسک را کاهش دهیم؟

زمان: 26 دی ماه 1396
ساعت: 15:30 الی 19
مکان: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتـر مهدی زارع 

“احتمال مخاطرات مختلف در محدوده تهران”

دکتـر مسعود مجرب

“سامانه هشدار پیش هنگام زلزله تهران”

دکتـر پروانه پیشنمازی

“از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی چگونه در مورد زلزله کسب اطلاع کنیم”

مهنـدس عطیه محسنی

“آیا آماده‌ایم؟ ( روش‌های عملی برای آمادگی مردم در برابر زلزله)”

مهنـدس نازلی ضیائی

“پیش بینی زلزله با استفاده از تغییرات آب زیر زمینی”

“شـرکـت بـرای عمـوم آزاد است”

نشـانی: ونک ـ ملاصدراـ شیراز جنوبی ـ خیابان سهیل ـ شماره 9

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.