برگزاری مجمع عمومی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره

مطابق با اساسنامه باید هیأت مدیره جدیدی در مجمع عمومی سالیانه از میان اعضای پیوسته با رأی مستقیم انتخاب شوند.

زمان جلسه : سه شنبه 21 خرداد ماه 87، ساعت00 : 16 عصر

مکان جلسه : ساختمان شماره 2 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تهران، خیابان انقلاب، روبروی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه چهارم، واحد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.