اولیـن کنفـرانس علـمی شـاخص ها، ظـرفیـت تـولیـد و صـادرات گـل و گیاهـان زینتـی

اولیـن کنفـرانس علـمی شـاخص ها، ظـرفیـت تـولیـد و صـادرات گـل و گیاهـان زینتـی

در استـان های مازنـدران، گیـلان و گلستـان

زمان برگزاری:

9-10 خرداد ماه 1395

محل برگزاری:

دانشگاه علمی و کاربردی سلمانشهر

هزینه ثبت نام در همایش:

 150.000 تومان بدون اقامت

250.000 تومان با اقامت

 برگزاری کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید بین المللی

Workshop in Horticultural Knowledge and Ornamental Plants

Dr. Cornelia Oschmann and Dr. Parto Teherani

هزینه :250.000 تومان

 

کاربرد سموم در دفع آفات و بیماری گیاهی

مدرس: آقای دکتر ناظریان

هزینه:150.000 تومان

 

 اعضای انجمن‌های علمی، دانشجویان و اعضای هیأت علمی از 30 % تخفیف برخوردار می باشند

 

اعطای گواهینامه معتبر

با توشیح اساتید بین المللی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.