انجمن ترویج علم ایران: گذشته، حال و آینده 29 دی ماه 1395 ساعت 16 الی 19

ساعت

سخنران

موضوع

16:10- 16:00

تلاوت قرآن و سرود

 

16:10-16:25

آقای دکتر مهدی بهزاد

اهداف تأسیس انجمن ترویج علم ایران

16:25-16:40

آقای شهرداد میرزایی

جایزه ترویج علم و انجمن ترویج علم ایران

16:40-16:55

آقای دکتر رضا منصوری

انجمن‌داری در انجمن‌های علمی

16:55-17:10

خانم مهرناز خراسانچی

گزارش هفدهمین دوره جایزه ترویج علم

17:10-19:00

گفتگو با هیئت مدیره انجمن

مدیر جلسه آقای دکتر رضا منصوری

ارزیابی عملکرد انجمن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.