اعضا هیأت مدیره

 

اسامی اعضای هیأت مدیره انجمن ترویج علم ایران سال 1394

1- سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی (رئیس انجمن)

2- سرکار خانم دکتر الهه حجازی (نایب رئیس انجمن)

3- جناب آقای دکتر حسن نمک دوست طهرانی (خزانه دار انجمن)

4- جناب آقای دکتر حسین شیخ رضایی (دبیر انجمن)

5- جناب آقای دکتر مهدی زارع (عضو هیئت مدیره انجمن)

6- جناب آقای مهندس محمود کریمی (بازرس اصلی انجمن)

7- سرکار خانم دکتر  فرشته تقوی(بازرس علی البدل انجمن)

8- سرکار خانم دکتر آزیتا سیدفدایی (عضو علی البدل انجمن)

9- جناب آقای دکتر  شاپور اعتماد (عضو علی البدل انجمن)