لوگو

آگهي برنامه روز جهاني علم 17 آبان ماه 90

لوگو

در اين برنامه تعدادي از نهادهايي¬كه در عمومي سازي علم نقش دارند وهمچنين، تعدادي از دست‌اندركاران تلويزيون درباره نقش تلويزيون درهمگاني كردن علم بحث خواهند کرد.

بدين وسيله از تمامي علاقمندان دعوت مي‌شود در اين نشست علمي شركت فرماييد.

خواهشمنديم با توجه به ظرفيت محدود مكان، مراتب حضور خود را حداکثر تا تاريخ 10/8/90 به شماره تلفن 81032251 يا فاكس 81032251 اعلام فرماييد.

زمان: 17آبان ماه ساعت 15:30 لغايت 18:30

مکان: ميدان ونك – گاندي شمالي – نبش خيابان صانعي شرقي – پلاک 32 – اداره كل آموزش و پژوهش سيما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.