” آشنایی با اخلاق آموزش و پژوهش برای معلمان”

سخنران

عنوان

ساعت

آقای دکتر امیرحسین خداپرست

 

فضیلت فکری در عمل: گزارشی از تجربۀ آموزش فضیلت محور

16:45-16:00

پرسش و پاسخ

17:00-16:45

آقای دکتر حسین شیخ‌رضائی

جایگاه اخلاق در آموزش علوم

17:45-17:00

پرسش و پاسخ

18:00-17:45

پذیرائی

18:30-18:00

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.