خبرهایویژه

ideh tarahaneh

هم اندیشی طراحانه با ایده آب

این رویداد قصد دارد تا در مورد ظرفیت‌های نقش‌آفرینی طراحان برای مقابله با بحران کم‌آبی اطلاع‌رسانی نماید. از این رو 3 ارائه…

آخریناطلاعیه