خبرهایویژه

card davat

اولین همایش ملی شاخص ها، ظرفیت تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی

فرهیخته گرامی با توجه به ظرفیت‌های تولید گل و گیاهان زینتی و با هدف تسهیل صادرات گل و گیاهان زینتی “اولین همایش…

آخریناطلاعیه