خبرهایویژه

dr-vafa

جایزه پیشگامان علم در فیزیک بنیادی به فیزیکدان ایرانی رسید

استاد کامران وفا، نظریه‌پرداز ایرانی تئوری ریسمان و حوزه انرژی‌های بالا در دانشگاه هاروارد، روز دوشنبه 15 آذر 1395 بزرگ‌ترین جایزه علمی…

آخریناطلاعیه