خبرهایویژه

نمایش و تحلیل فیلم مستند علمی” تخت سلیمان”

کارگروه رسانه” انجمن ترویج علم ایران”برگزار می کند: نمایش و تحلیل فیلم مستند علمی” تخت سلیمان” تهیه کننده و کارگردان: پژمان مظاهری…

آخریناطلاعیه