خبرهایویژه

بیانیه هیئت مدیره انجمن ترویج علم ایران در پاسداشت استاد فرزانه زنده یاد آقای دکتر محمد امین قانعی¬راد برنده هفدهمین دوره جایزه ترویج علم آبان ماه 1395

به نام خدا هیئت مدیرۀ انجمن ترویج علم ایران در روز پنج‌شنبه 24 خرداد 96 با تأسف و افسوس بسیار خبر درگذشت…

آخریناطلاعیه