خبرهایویژه

p1

فراخوان مسابقه نقاشی با موضوع اختراع عجیب من

انجمن ترویج علم ایران به مناسبت برگزاری هفته ترویج علم  (19 تا 23 آبان ماه 1393) ، در نظر دارد مسابقه نقاشی با…

آخریناطلاعیه